Du använder Internet Explorer 7 som är en gammal version. Det ger begränsad funktion och långsammare sidor. Kontakta din IT-support för att uppgradera till senaste versionen.
Rehabvalet logotyp Informationen skrevs ut från rehabvalet.se 2020-11-23
Tillbaka till vårdgivarlista

Informationen nedan presenteras av Stockholmsgeriatriken, avd 62

Stockholmsgeriatriken, avd 62

Besöksadress:
Olivecronasväg 5

Postadress:
Box 6920
102 39 STOCKHOLM

Telefon:
08-123 380 62

Hemsida: www.old.slso.sll.se/SLPOtemplates/SLPOPage1____8256.aspx Hemsida: www.old.slso.sll.se/SLPOtemplates/SLPOPage1____8256.aspx  

Beskrivning:

Stockholmsgeriatriken är en geriatrisk klinik som erbjuder utredning, behandling och rehabilitering i så väl öppen som sluten vård samt vård i hemmet.

Vi erbjuder i första hand vård till invånare i stadsdelarna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm.

Avdelning 62 är en allmängeriatrisk vårdavdelning med inriktning strokerehabilitering.

Avdelningen har 24 vårdplatser, varav 10 platser är avsedda för strokepatienter.

Teamet på avdelningen består av undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kurator, dietist, diakonissa och logoped.

Vårdgivaren har inte lagt upp några bilder

Här finns vi: