Du använder Internet Explorer 7 som är en gammal version. Det ger begränsad funktion och långsammare sidor. Kontakta din IT-support för att uppgradera till senaste versionen.
Rehabvalet logotyp Informationen skrevs ut från rehabvalet.se 2020-11-23
Tillbaka till vårdgivarlista

Informationen nedan presenteras av Handengeriatriken, avd 3

Handengeriatriken, avd 3

Besöksadress:
Dalarövägen 6 HANINGE

Postadress:
Dalarövägen 6
Handengeriatriken
Box 550
136 25 Haninge

Telefon:
08-606 41 00

Hemsida: handengeriatriken.se Hemsida: handengeriatriken.se  

Beskrivning:

Handengeriatriken är en modern geriatrisk klinik. På kliniken finns tre slutenvårdsavdelningar och en stor öppenvårdsverksamhet bestående av ASIH, Äldreteam, Trygg Hem, rehabilitering, minnesutredning och Rudans Vårdcentral.

Vi har en god medicinsk kompetens närmast patienten bland annat genom att vi arbetar enligt konceptet Patientnärmre vård, vilket lägger stor vikt vid teamarbetet runt patienten. Vi har en hög andel sjuksköterskor i vår verksamhet. 

Handengeriatriken erbjuder ett unikt vårdkoncept genom den helhetssyn på patienten som blir möjlig tack vare kombinationen av våra specialiserade slutenvårdsenheter och vår stora öppenvårdsverksamhet, även innefattande en vårdcentral. Detta ger oss möjlighet att aktivt möta patientens behov och erbjuda patienten vård på rätt vårdnivå oavsett vilken patient vi har framför oss. Vi kan erbjuda patienterna en sammanhållen, trygg och obruten vårdkedja.

På avdelning 3 rehabiliteras patienter med olika neurologiska sjukdomar, t ex stroke, och patienter med rehabiliteringsbehov efter olika typer av ortopediska ingrepp, t ex höftfrakturer. Avdelningen har 20 vårdplatser.

I verksamheten arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och logoped. Det finns även tillgång till kurator och neuropsykolog.

Den första dagen/dagarna på avdelningen ligger tyngdpunkten på utredning vilket leder till en individuell vårdplan. Denna upprättas tillsammans med dig som patient och ev. närstående och ligger till grund för den fortsatta behandlingen och rehabiliteringen. 

Rehabiliteringen består av såväl individuell träning som gruppverksamhet. En bostadsbedömning görs alltid och ibland omfattar detta ett hembesök för att undersöka behov av anpassning eller hjälpmedel.
Vi har en trevlig matsal på avdelningen och som ett led i rehabiliteringen ingår att alla patienter om möjligt intar sin måltid där.

Vårdgivaren har inte lagt upp några bilder

Här finns vi: