Du använder Internet Explorer 7 som är en gammal version. Det ger begränsad funktion och långsammare sidor. Kontakta din IT-support för att uppgradera till senaste versionen.
Rehabvalet logotyp Informationen skrevs ut från rehabvalet.se 2020-11-23
Tillbaka till vårdgivarlista

Informationen nedan presenteras av Södertälje Sjukhus, avd 20

Södertälje Sjukhus, avd 20

Besöksadress:
Rosenborgsgatan 6-10
Södertälje

Postadress:
152 86 Södertälje

Telefon:
08-550 240 00

Fax:
08-550 243 18

Hemsida: www.sodertaljesjukhus.se/Patient-Anhorig/Avdelningar-Mottagningar/Vardavdelningar/Avdelning-20/ Hemsida: www.sodertaljesjukhus.se/Patient-Anhorig/Avdelningar-Mottagningar/Vardavdelningar/Avdelning-20/  

Beskrivning:

Avdelning 20 bedriver rehabilitering för patienter över 65 år, ofta efter stroke, höftfraktur eller annan ortopedisk sjukdom.

Avdelningen samarbetar nära i vårdkedjor med akutsjukvårdens strokeavdelning och ortopedisk vård liksom med primärvård och kommun. Ett hemrehabiliteringsteam för ortopediska patienter är knutet till avdelningen och ett strokehemrehabteam finns inom primärvården.

Avdelning 8 är en internmedicinsk vårdavdelning med inriktning strokevård och övriga internmedicinska sjukdomar

På avdelning 8 har vi en välfungerande strokeenhet och ett diabetesteam i samarbete med medicinmottagningen. Vi vårdar också patienter med övriga neurologiska sjukdomar som ex epilepsi, MS, hjärntumörer etc. Vi har totalt 21 vårdplatser.

Avdelningens arbete präglas av teamarbete mellan olika yrkeskategorier. Vi har ett nära samarbete med sjukgymnast och arbetsterapeut. Till avdelningen hör också kurator och logoped.

Efter den akutmedicinska vården kan majoriteten av patienterna skrivas ut till hemmet, eventuellt med stöd från kommunen. De patienter som är i behov av rehabilitering planeras från avdelningen till lämplig rehabiliteringsform. I avvaktan på denna påbörjas rehabiliteringen delvis redan på avdelning 8.

Vårdgivaren har inte lagt upp några bilder

Här finns vi: