Du använder Internet Explorer 7 som är en gammal version. Det ger begränsad funktion och långsammare sidor. Kontakta din IT-support för att uppgradera till senaste versionen.
Rehabvalet logotyp Informationen skrevs ut från rehabvalet.se 2021-01-20

Logoped

Vid en neurologisk sjukdom eller skada kan störningar uppstå på språk-, tal- eller sväljförmåga. Då behövs också logopedisk utredning följt av behandling och träning.

Dysartri

Vid en halvsidig förlamning kan man ha funktions- och känselrubbningar i ansiktet, munnen, svalget och struphuvudet. Det otydliga tal som beror på dessa rubbningar kallas dysartri. Det innebär nedsatt förmåga att uttala och artikulera ord.

Dysartri kan förekomma utan att den övriga språkförmågan är påverkad.

Dysfagi

Dysfagi efter en hjärnskada innebär att det kan vara svårt att svälja när man äter eller dricker.

Många muskler i läpparna, tungan, gommen, svalget och struphuvudet måste samverka och koordineras för att sväljningen ska ske snabbt och säkert. Efter en hjärnskada kan styrningen av denna process skadas vilket ger sväljningsproblem.

Den som har fått dysfagi kan förutom av logoped också få hjälp av dietist och arbetsterapeut.

Remiss

Logopedisk vård kräver remiss. Remissen skrivs av en läkare, sjuksköterska eller annan logoped. Efter det kan du själv välja logopedmottagning. Kom överens med din läkare/sjuksköterska om vart remissen ska skickas.

Här hittar du logopedmottagningar som erbjuder hjälp vid språk- och talstörning eller sväljstörning vid neurologisk sjukdom.

Saknar du någon logoped? Tipsa oss här!

(Den anpassade kartan fungerar bara på rehabvalet.se och inte på utskrifter)


Tillgängliga vårdgivare för Stockholms län:

De här vårdgivarna är tillgängliga för patienter i Stockholms län och arbetar med neurorehabilitering vid t ex MS (multipel skleros), Parkinson, epilepsi, stroke, ALS (amyotrofisk lateralskleros), post polio, hjärntumör, dystoni och hjärnskador efter olyckor.

Saknar du information om någon vårdgivare för rehabilitering eller rehabiliteringsanläggning, kontakta oss här.

Om du är osäker på vilken slags neurorehab du bör söka eller som du har rätt till, ta gärna hjälp av vår översikt över rehabiliteringskedjan vid stroke, traumatisk hjärnskada, annat akut insjuknande, Parkinson, multipel skleros (MS), annat gradvist insjuknande.

An­nons: