Du använder Internet Explorer 7 som är en gammal version. Det ger begränsad funktion och långsammare sidor. Kontakta din IT-support för att uppgradera till senaste versionen.
Rehabvalet logotyp Informationen skrevs ut från rehabvalet.se 2020-10-24

Skor

Patienter med neurologisk sjukdom kan ha behov av anpassade skor.

Hur får jag anpassade skor?

Din vårdgivare (vanligtvis en neurolog eller ortoped) gör en bedömning om du har behov av ortopediskt anpassade skor. Finns det ett behov kommer du få skor ordinerade till dig på remiss. Skorna specialanpassas efter dina behov.

Vad behöver jag betala?

När du fått skor förskrivna har du varje år rätt att köpa 2 par skor med inlägg till subventionerat pris. Vid första tillfället som du får skor förskrivna får du köpa 3 par skor under det första året.

För skorna betalar du själv 1000 kr per par. Det finns inget högkostnadsskydd. Vill du köpa fler än 2 par anpassade skor per år betalar du hela kostnaden för de extra skorna själv.

  Information till förskrivare (vårdpersonal)

Hur beställs skor?

När ortopediska skor ska förskrivas läggs en remiss i landstingets beställningssystem Thord. Ange endast patientens behov på remissen. Den ortopedtekniska verksamheten tillverkar eller anpassar sedan skor efter patientens funktionella och medicinska behov.

Specialistläkare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster kan registrera sig själva online för ett konto i Thord här .

An­nons: