Du använder Internet Explorer 7 som är en gammal version. Det ger begränsad funktion och långsammare sidor. Kontakta din IT-support för att uppgradera till senaste versionen.
Rehabvalet logotyp Informationen skrevs ut från rehabvalet.se 2021-01-20

Resor

För personer som på grund av funktionshinder inte kan använda vanlig kollektivtrafik finns olika stöd för resor:

Sjukresor och färdtjänst fyller olika syften. Sjukresor avser transporter mellan hemmet och vårdinrättning och antalet resor per år är obegränsat. Färdtjänst används för privata resor och antalet resor är begränsat.

Sjukresor har ett högkostnadsskydd som beräknas på antal resor per år, medan färdtjänst beräknas per månad.

Färdtjänst

Bild på färdtjänstkort Färdtjänsten är kollektivtrafik med taxi eller specialfordon. Liksom i annan kollektivtrafik är grunden att man åker tillsammans med andra resenärer. Alla som har rätt till färdtjänst kan beställa en egen bil, men då tillkommer en extra avgift. I specialfall, om man har särskilda behov eller beteendestörningar kan man bli beviljad att alltid åka ensam utan samplanering med andra.

Föraren hjälper vid behov till med i- och urstigning samt handbagage och handikapphjälpmedel. Hjälpen ges mellan bil och port/entré. Vid transport med specialfordon ges hjälp hela vägen, t ex genom trapphuset fram till lägenhetsdörren.

Färdtjänst kan beviljas:

för viss tid
vid tillfälligt behov
vintertid
när svårigheterna att förflytta sig eller resa främst gäller vintertid (1 november till 30 april)
tills vidare
vid bestående funktionshinder och väsentliga problem att förflytta sig och använda allmänna kommunikationsmedel

Resenärer med färdtjänstkort reser obegränsat med SL i ordinarie kollektivtrafik. Färdtjänstkortet fungerar i kollektivtrafik som ett vanligt SL Access-kort och används på samma sätt i kortläsare.

Resenärer med färdtjänstkort har alltid också automatiskt rätt till sjukresa. Läs mer nedan.

Färdtjänst används också för resor inom kommuner utanför Stockholms län. Speciella färdtjänstbiljetter krävs som beställs från Färdtjänst kundtjänst i förväg. Det kan ta upp till 2 veckor innan du får biljetterna. Resorna till eller från kommunen utanför länet görs däremot med Riksfärdtjänst .

Hur går ansökan till?

Rutinerna för ansökan kan skilja sig något mellan olika kommuner. Generellt går det till så här när du ansöker om färdtjänst:

 1. Din läkare skriver ett läkarintyg för färdtjänst.  Instruktioner för läkare här
 2. Om speciella behov finns ska läkaren ange det på intyget:
  • ledsagare — om det behövs under själva resan, till exempel om man p g a av afasi/språkstörning inte kan kommunicera med taxichauffören
  • specialfordon — för rullstolstaxi eller bårburen resa
  • om det är omöjligt att resa tillsammans med annan resenär
 3. Läkaren skickar in intyget till din kommun.  Adresser till färdtjänsthandläggning för länets alla kommuner här
 4. Ansökningsblankett skickas hem till dig från din kommuns färdtjänsthandläggare
 5. Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den. Bifoga ett fotografi.
 6. Du kallas till ett möte med kommunens färdtjänstutredare för att svara på frågor om hur din sjukdom/funktionshinder påverkar dina möjlighet att resa kollektivt
 7. Färdtjänstutredaren sammanfattar alla uppgifter i en utredning för att klarlägga ditt behov av färdtjänst
 8. Utredaren skickar läkarintyget, din ansökan och utredningen till färdtjänstnämnden
 9. Färdtjänstnämnden fattar beslut. Beslutet skickas till dig med post. Väntetiden på handläggning kan vara upp till en månad.
 10. Om nämnden beslutat att du får färdtjänst tar det cirka 2 veckor innan du får ditt färdtjänstkort

Begränsningar

Färdtjänst är begränsat till höst 198 resor per år men alla resor tilldelas inte på en gång. I januari beviljas 72 resor för hela året. De ska räcka minst under kvartal 1, fram till den sista mars. Om du har kvar färre än 30 resor tilldelas du automatiskt ytterligare 42 resor. Denna automatiska extratilldelning kan ske högst en gång per kvartal under andra, tredje och fjärde kvartalet.

Det går att ansöka om extra resor för bland annat arbete och studier, förtroendeuppdrag, besöka familjen om man vårdas eller bor utanför hemmet eller för att hämta/lämna barn på förskola.

En färdtjänstresa är alltid en enkel resa. Resan tillbaka är en ny resebeställning. Undantaget från denna regel är:

 • Gravvårdsresa. Ett uppehåll på upp till 20 minuter kan då göras för besök vid begravningsplats/kyrkogård, medan chauffören väntar.
 • Ett kortare uppehåll på 5 minuter som kan göras längs färdvägen medan fordonet väntar. Notera att färdvägen bestäms av chauffören.

Kostnader för färdtjänst

Förbeställda resor
70 kronor per 30 km påbörjad resa
Förbeställda resor
i egen taxi
Resa som beställs med fordon för eget bruk (utan samplanering) kostar halva taxameterbeloppet, dock minst 50 kronor.
Taxi på gatan
1 särskild biljett för obokad taxi per 30 km påbörjad resa. Taxibil med färdtjänstdekal ska användas. Biljetter beställs på 08-720 80 80.
Högkostnadsskydd
Motsvarar kostnaden för vanligt månadskort med SL, för närvarande 790 kronor per kalendermånad
Rabatter
Nedsatt avgift 490 kronor per månad gäller automatiskt vid ålderspension (även förtida uttag) och ungdom under 20 år. Nedsatt avgift gäller även vid aktivitetsersättning, sjukersättning, handikappersättning och hustrutillägg. I dessa fall ska kopia av Försäkringskassans beslut skickas till Färdtjänsten.
Ledsagare
Gratis vid återkommande behov av ledsagare under själva resan om tillstånd beviljats, till exempel om man p g a av afasi/språkstörning inte kan kommunicera med taxichauffören. Bedömningen varierar mellan olika kommuner. Behövs ledsagare under resan är det viktigt att läkarintyget tydligt beskriver varför.
Resa med barn
Egna barn under 18 år medföljer gratis i mån av plats (anmäls en gång till Färdtjänstens kundservice)
En medresenär
20 kronor per resa faktureras färdtjänstresenären. Måste meddelas vid bokning. Ett separat högkostnadsskydd för medresenärer finns där beloppsgränsen är densamma som för färdtjänstens vanliga högkostnadsskydd.
Görs resan med SL:s ordinarie kollektivtrafik medföljer en medresenär gratis.
Flera medresenärer
Utan särskilt tillstånd kostar sådana resor halva taxameterbeloppet, dock minst 50 kronor. Hela kostnaden betalas av färdtjänstresenären. Medresenärer betalar inget. Ingår inte i högkostnadsskyddet.
Rullstolstaxi
Ingen extra kostnad, men kräver tillstånd för specialfordon.
Riksfärdtjänst
Avgiften motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel.
Resa med djur
Halva taxameterbeloppet, dock minst 50 kronor. Ingår inte i högkostnadsskyddet.
Upp 

  Information till förskrivare (vårdpersonal) om färdtjänst

Läkarintyg för färdtjänst finns i journalsystemet TakeCare. Färdtjänstintyget ska beskriva varför patienten inte kan åka med normal kollektivtrafik. Graden av funktionshinder behöver framgå — både fysiska och kognitiva.

Vid ansökan om medföljande ledsagare utan kostnad (även kallad "fri ledsagning") är det viktigt att ledsagarens uppgift under resan framgår tydligt. Exempel för en patient med afasi:

Har afasi och kan inte kommunicera med chaufför i tal eller skrift.

Ifyllt intyg ska skickas till patientens hemkommun.
Välj kommun nedan för att visa adressen dit intyget ska skickas.

Medborgarkontoret Alby
Botkyrka kommun
147 85 Tumba
Medborgarkontoret Fittja
Botkyrka kommun
147 85 Tumba
Medborgarkontoret Hallunda
Botkyrka kommun
147 85 Tumba
Medborgarkontoret Tullinge
Botkyrka kommun
147 85 Tumba
Medborgarkontoret Tumba
Botkyrka kommun
147 85 Tumba
Socialkontoret
Färdtjänst
Box 28
182 11 Danderyd
Ekerö kommun, Socialtjänsten
Färdtjänsthandläggare
Box 205
178 23 Ekerö
Haninge kommun
Färdtjänst
136 81 Haninge
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Biståndskansliet
141 85 Huddinge
Järfälla kommun
Järfälla Kundtjänst/Färdtjänst
177 80 Järfälla
Lidingö stad
Äho
Anita Beckman
181 82 Lidingö
Färdtjänst
Nacka kommun
131 81 Nacka
TioHundraförvaltningen
Box 801
761 28 Norrtälje
Nykvarns kommun
Färdtjänsthandläggare
Centrumvägen 26
155 80 Nykvarn
Nynäshamns kommun
Färdtjänsthandläggare
149 81 Nynäshamn
Salems kommun
Färdtjänst
Säby torg 16
144 80 Rönninge
Sigtuna kommun
Färdtjänst
195 85 Märsta
Kontaktcenter
Sollentuna kommun
191 86 Sollentuna
Solna Stad
Omvårdnadsförvaltningen
Avdelningen för myndighetsutövning
171 86 Solna
Bromma stadsdelsförvaltning
Box 15017
167 15 Bromma
Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltning
Box 81
121 22 Johanneshov
Farsta stadsdelsförvaltning
Box 113
123 22 Farsta
Hägersten Liljeholmen stadsdelsförvaltning
Box 490
129 04 Hägersten
Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning
Box 3424
165 23 Hässelby
Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Box 49039
100 28 Stockholm
Norrmalms stadsdelsförvaltning
Box 3128
103 62 Stockholm
Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning
Box 7049
164 07 Kista
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Box 51 17
121 17 Johanneshov
Skärholmens stadsdelsförvaltning
Box 503
127 26 Skärholmen
Spånga Tensta stadsdelsförvaltning
Box 4066
163 04 Spånga
Södermalms stadsdelsförvaltning
Box 4270
102 66 Stockholm
Älvsjö stadsdelsförvaltning
Box 48
125 21 Älvsjö
Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156
104 51 Stockholm
Sundbybergs stad
Färdtjänsthandläggare Evy Rönneby
172 92 Sundbyberg
Södertälje kommun
Social- och omsorgskontoret
151 89 Södertälje
Servicecenter
Tyresö kommun
135 81 Tyresö
Täby kommun
Färdtjänst plan 1
183 80 Täby
Upplands-Bro kommun
Kundcenter
196 81 Kungsängen
Väsby Direkt
Färdtjänst
Dragonvägen 86
194 80 Upplands Väsby
 
Vallentuna Kommun
Socialförvaltningen
186 86 Vallentuna
Vaxholms stad
Socialförvaltningen
185 83 Vaxholm
Värmdö kommun
Färdtjänst
Kommuntorget
134 81 Gustavsberg
Österåkers kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Färdtjänst
Alceahuset plan 3
184 86 Åkersberga

Resor utanför länet — Riksfärdtjänst

För resor från hemmet till en plats utanför länet (t ex till släkt och vänner) går det att ansöka om riksfärdtjänst hos kommunens färdtjänst­handläggare. Riksfärdtjänst används då resor med allmänna kommunikationer på grund av funktionshinder blir dyrare än för en frisk person. Till exempel kan ett stort hjälpmedel innebära en merkostnad att frakta, eller inte få plats alls med det färdmedel som annars normalt sett skulle använts.

En resa med Riksfärdtjänst kan göras med taxi, specialfordon, flyg, tåg, buss eller båt beroende på resans längd och typ av funktions­hinder. Vid behov kan hjälpmedel transporteras på ett annat sätt än resenären själv, t ex med lastbil.

Hur ofta resor får göras med Riksfärdtjänst är något som skiljer mellan kommuner. Det beslutas av färdtjänsthandläggaren i patientens hemkommun.

Kostnader för riksfärdtjänst

Resa
Avgiften motsvarar normala reskostnader med allmänna färdmedel motsvarande sträcka
Ledsagare
Resan kan ersättas efter ansökan till kommunens färdtjänsthandläggare. Bedömningen varierar mellan olika kommuner. Behövs ledsagare under resan är det viktigt att läkarintyget tydligt beskriver varför.
Medresenär
Vid resa med taxi eller specialfordon betalar medresenär lika stor egenavgift som riksfärdtjänstresenären själv. Går resan med flyg, tåg eller båt betalar medresenär ordinarie pris för sin resa. Någon enstaka kommuner tillämpar en förhöjd egenavgift där medresenären t ex betalar 1.5 gånger ordinarie egenavgift (50% mer).
Högkostnadsskydd
Det finns inget högkostnadsskydd för riksfärdtjänst

Sjukresor

Bild på sjukresekort En sjukresa är en resa som görs mellan hemmet och en vårdgivare (t ex arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller kurator) som tillhör eller har avtal med Stockholms läns landsting.

Det är vårdgivaren som efter bedömning beviljar sjukresa när det av medicinska orsaker finns väsentliga svårigheter att förflytta sig till eller att resa med allmän kollektivtrafik. Långt avstånd, obekväm tidpunkt eller dålig ekonomi är inte giltiga skäl. Resenärer med färdtjänstkort har alltid rätt till sjukresa utan bedömning, men behöver för sjukresor fortfarande tillstånd enligt ordinarie rutin. Vårdgivaren beslutar också om färdmedel — taxi, specialfordon (rullstolstaxi) eller egen bil.

Beviljas du sjukresa får du ett sjukresekort som används för betalning i taxi.

Ersättning i efterhand för egna utlägg för sjukresa

Har du betalat resan själv kan du få ersättning för det (med avdrag för egenavgift). Din vårdgivare bedömer om det medicinska tillståndet motiverar sjukresa och beviljar då resan i efterhand i sjukresesystemet.  Instruktioner för vårdgivare här

Du behöver skicka in följande:

 • Ett tillstånd för sjukresa som din vårdgivare skriver ut
 • Taxikvitto i original
 • Namnet på din bank, clearingnummer och kontonummer där du vill ha ersättningen insatt
 • Skickas till färdtjänstens kundtjänst på följande adress:
  Färdtjänsten
  Box 30 103
  104 25 Stockholm

Kostnader för sjukresor

Med taxi
Faktisk kostnad upp till högst 140 kronor per resa.
Med egen bil
Resan ersätts med 1.70 kronor per km med en egenavgift på 50 kronor. Ingår i högkostnadsskyddet.
Parkering
Parkeringskostnader vid öppenvård ersätts med en egenavgift på 20 kronor. Ingår inte i högkostnadsskyddet.
Mellan vårdgivare
Så kallade överflyttningsresor är avgiftsfria, även utanför länet
Vid vårdgaranti
Efter beslut om vårdgaranti utanför länet är resan dit avgiftsfri. Om vårdgarantibeslutet skulle innebära vård utomlands räknas även en resa till en utländsk vårdgivare som sjukresa.
Högkostnadsskydd
För sjukresor behöver du betala högst 1400 kronor inom en 12-månadersperiod. Perioden börjar räknas från dagen för den första sjukresan. Du får inte något frikort i handen utan fortsätter resa på samma sjukresekort. Datasystemet för sjukresor håller reda på när du uppnått högkostnadsbeloppet eller när du ska börja betala igen.
Upp 

  Information till förskrivare (vårdpersonal) om sjukresor

Sjukresor kan beviljas av vårdgivare när patienten av fysiska eller psykiska skäl inte kan åka med allmänna kommunikationer. Tillståndet ska skickas in minst två arbetsdagar före sjukresan. Vid brådskande fall, ring Färdtjänstens helpdesk (08-686 31 70).

Tillstånd för sjukresa i förväg
 • Tillstånd för att resa med taxi/specialfordon registreras med en elektronisk blankett här. 
  Blanketten skickas in digitalt direkt på webben.
 • Tillstånd för att resa med egen bil registreras med en faxblankett som fylls i här. 
  Blanketten skrivs sedan ut och faxas till det faxnummer som står längst upp på blanketten.
Tillstånd för sjukresa i efterhand

Om patienten redan själv har bekostat en resa som ska räknas som sjukresa kan de egna utläggen ersättas (med avdrag för egenavgifter). Registrera då ett sjukresetillstånd i efterhand för taxi eller egen bil. Använd samma blanketter som vid tillstånd i förväg — se ovan. Ge patienten en papperskopia också. Den ska patienten skicka in tillsammans med sin ansökan om ersättning. Instruktioner för patienten finns i patientinformationen om sjukresor ovan.

Extra service till dörren

För patienter som behöver hjälp att ta sig hela vägen från sin dörr (bostad eller avdelning) eller behöver hämtas inne på avdelningen ska rutan "Extra service" kryssas i. Annars hämtas patienten vid ytterport, entré eller väntrum.

An­nons: