Du använder Internet Explorer 7 som är en gammal version. Det ger begränsad funktion och långsammare sidor. Kontakta din IT-support för att uppgradera till senaste versionen.
Rehabvalet logotyp Informationen skrevs ut från rehabvalet.se 2020-10-24

Rehabiliteringskedja vid stroke

Stockholms läns landsting

Här beskrivs den neurologiska rehabiliteringskedjan vid stroke. Stroke är den vanligaste orsaken till akut insjuknande, tillsammans med hjärnskada orsakat av en olycka.

Läs mer fakta och information om stroke här ». Jämför antalet sjuka i stroke och andra sjukdomar på den här statistiksidan ».

I grafiken är din sjukdom indelad i olika faser. Varje fas är representerad av en kolumn. I varje fas finns flera olika rehabiliteringsalternativ. Dessa syns i rutorna. Ditt behov styr vilken ruta som är aktuell för dig.

Symbolen  visar att det går att klicka fram mer information.

Informationsblad om neurorehabilitering (vid akut insjuknande) att lämna till patient  An­nons: