Du använder Internet Explorer 7 som är en gammal version. Det ger begränsad funktion och långsammare sidor. Kontakta din IT-support för att uppgradera till senaste versionen.
Rehabvalet logotyp Informationen skrevs ut från rehabvalet.se 2020-10-24

Rehabiliteringskedja vid gradvist insjuknande

Stockholms läns landsting

Här beskrivs den neurologiska rehabiliteringskedjan när insjuknandet kommer gradvist utan akutfas. Jämför antalet sjuka i stroke och andra sjukdomar på den här statistiksidan.

Alla behöver inte lika mycket rehabilitering. De flesta behöver de rehabiliterings­alternativ som beskrivs i kolumnen längst till vänster. Om du behövt inneliggande vård på sjukhus kan kolumnerna till höger om Akut sjukhusvård också vara aktuella. I varje kolumn finns flera olika rehabiliteringsalternativ. Ditt behov styr vad som är aktuellt för dig.

Symbolen  visar att det går att klicka fram mer information.

Informationsblad om neurorehabilitering (vid gradvis insjuknande) att lämna till patient  An­nons: