Du använder Internet Explorer 7 som är en gammal version. Det ger begränsad funktion och långsammare sidor. Kontakta din IT-support för att uppgradera till senaste versionen.
Rehabvalet logotyp Informationen skrevs ut från rehabvalet.se 2021-01-20

Bakgrund

Rehabvalet är en samlingstjänst för neurologisk rehabilitering. Här finns all information om rehabilitering samlad på en plats — fristående och oberoende av myndigheter, vårdgivare eller andra organisationer.

Rehabvalet bidrar aktivt till det som kallas patient empowerment — att patientens inneboende kraft och egenvårdsförmåga förstärks genom ökad förståelse, delaktighet och beslut om sin vård.

Informationen på Rehabvalet utgår ifrån patientens perspektiv. Här sorteras inte informationen utifrån vem som erbjuder vården eller vilken myndighet som ansvarar för vad. Språket ska vara lätt att förstå — utan byråkratsvenska eller svåra medicinska termer. Du ska kunna förstå den neurologiska rehabiliteringskedjan och se utbudet av vårdgivare inom de områden som är aktuella för dig.

Det här gör att du kan göra välinformerade val. Du kan då få den rehabilitering som du har rätt till och i den form som passar dig bäst.

Varför Rehabvalet?

Neurologiskt sjuka och skadade är en stor patientgrupp i Sverige. Exempel på neurologiska sjukdomar är MS, Parkinson, epilepsi, stroke, ALS, polio, hjärntumörer och dystoni. Varje år uppkommer också hjärnskador p g a olyckor.

När man blir sjuk eller skadad uppstår plötsligt ett stort informationsbehov. Vilka är mina rättigheter? Hur får jag tillgång till rätt vård och rehabilitering? Vem ska jag vända mig till? Området är komplext och det finns många intressenter — både inom vården och bland myndigheter. Det här gör att informationen är utspridd och måste sökas på många olika platser. Den är också fragmenterad — informationen på varje plats täcker bara en liten del av patientens situation. Helhetsbilden blir då svår att se.

Det här gör att du som patient eller anhörig har svårare att få den rehabilitering eller stöd du behöver och har rätt till. Det kan också innebära att rehabiliteringsinsatser fördröjs eller att alla tillgängliga resurser inte utnyttjas fullt ut.

På Rehabvalet arbetar vi för att förbättra informationen för dig som patient med neurologisk sjukdom eller skada. Genom tjänsten får också läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal relevant, komplett och uppdaterad information.

Rehabvalet erbjuder också förenklingar för vården. Med blankettmallar och annan information som anpassats för läkare (både specialister och distriktsläkare) kan värdefull tid sparas genom minskad administration. Samtidigt får remisserna förbättrade underlag.

Om Rehabvalet

Rehabvalet leds av Stefan Lindmark som också driver utvecklingen av informationssystem, tjänster och partner-/kundrelationer. Stefan har lång erfarenhet av ledning och utveckling i IT-intensiva organisationer och är civilingenjör från KTH.

Rehabvalet har ett redaktionellt råd som granskar och utformar texter. Detta råd leds av Håkan Persson som är disputerad överläkare och neurolog. Håkan har erfarenhet från hela vårdkedjan för neurologiskt sjuka och skadade. Som mångårig bakjour och överläkare på universitets­sjukhus har han behandlat nyinsjuknade och akut försämrade patienter. Som chef på en av Sveriges största neurologmottagningar och under period som privatpraktiserande neurolog har han följt patienter i kroniskt skede. Som konsultläkare på omsorgsboende har han erfarenhet av patienter med mycket stort omvårdnadsbehov. Genom sitt arbete som överläkare och neurolog på ett av Nya Zeelands största sjukhus har han erfarenhet av andra sjukvårdssystem.

Rehabvalet är en tjänst från Svensk vårdinformation AB. Det är ett privat finansierat entreprenörsföretag som arbetar med lösningar för information om vård och vårdkedjor, förenkling av administration och patient empowerment.

Rehabvalets drift och utveckling finansieras med annonsering. Vårdgivare eller andra aktörer som väljer att annonsera, och därmed ger dig som patient eller anhörig möjlighet att få ta del av övrig information på Rehabvalet, får större exponering. Listorna på vårdgivare är dock alltid kompletta. På Rehabvalet kan du alltid hitta samtliga kontrakterade vårdgivare inom ett visst område — även de som inte valt att stödja oss med ett ekonomiskt samarbete. Du som patient ska ha möjlighet att välja.

Rehabvalet utvecklas kontinuerligt. Om du har synpunkter på nya områden som behöver belysas eller om du hittar information som du upplever är felaktig får du gärna kontakta oss.

Kontaktinformation

Kontakta oss med kontaktformuläret högst upp på sidan.
Du kan också skicka email till info@rehabvalet.se eller ringa på telefon 072-303 8008.

Upphovsrätt

Citat och referenser får göras om källan tydligt anges.

Redaktionella texter, illustrationer, grafiska utformningar och övrigt på Rehabvalet skyddas av Upphovsrättslagen fullt ut och får inte kopieras eller spridas på annat sätt.

Rehabvalets icke-redaktionella material omfattas av katalogskyddet enligt 49 § i Upphovsrättslagen. Det är förbjudet att utan föregående tillstånd kopiera eller återskapa hela eller delar av innehållet och göra det tillgängligt för allmänheten. Det gäller både publicering på andra webbplatser eller annan spridning, t ex i tryckt form.

Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn. En cookie ("kaka") är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. En del cookies varar bara under tiden du besöker hemsidan och en del finns kvar en längre tid. Cookies på den här webbplatsen används för att hantera inloggning, besökares inställningar för information och för att kunna analysera trafiken. Moderna webbteknik behöver byggas upp även av externa tjänster. Därför kommer vissa cookies som används från tredje part.

Besökare som inte accepterar att det sparas cookies i sin dator kan ändra inställningarna i webbläsaren så att den inte sparar cookies.

Frågor om cookies kan skickas till info@rehabvalet.se.