Du använder Internet Explorer 7 som är en gammal version. Det ger begränsad funktion och långsammare sidor. Kontakta din IT-support för att uppgradera till senaste versionen.
Rehabvalet logotyp Informationen skrevs ut från rehabvalet.se 2020-11-23

Hjälpmedel

Hjälpmedel kompenserar eller förbättrar en funktion eller förmåga.

Det finns en mängd olika hjälpmedel, från enklare produkter som underlättar påklädning och matlagning till elrullstolar och datorbaserade produkter. Ombyggnad av bostad eller bil på grund av funktionshinder räknas också som hjälpmedel. För anpassade/ortopediska skor gäller separata regler. Läs mer om skor här »

Varje landsting har egna regler för vilka hjälpmedel som ingår, när de tillhandahålls och avgifter för patienter.

Stockholms läns landsting har infört Fritt val för vissa hjälpmedel. Det är ett sätt att öka patienternas inflytande vid val av hjälpmedel.

Hur får jag ett hjälpmedel?

Hjälpmedel ingår som del i en individuell rehabiliteringsplan. Det är den vårdgivare som du har kontakt med för rehabilitering som normalt sett gör en bedömning om du behöver hjälpmedel. Vanligast är att detta görs av en arbetsterapeut eller sjukgymnast. Din vårdgivare hjälper till med urval och utprovning av hjälpmedel.

När en bedömning gjorts att ett hjälpmedel behövs finns det 3 olika sätt att få det:

Förskrivning
Din vårdgivare beställer hjälp­medel till dig som du får låna mot en avgift och sedan lämna tillbaka. Du hämtar ditt hjälpmedel på en av 2 st hjälp­medels­centraler i Stockholm.
Vid förskrivning kan du inte göra egna val. Hjälp­medels­centralen lämnar ut ett hjälp­medel som motsvarar eller är likvärdigt med vad din vårdgivare beställt.
Fritt val
Vid varaktigt behov av hjälpmedel kan Fritt val användas. Hjälp­medel kan då väljas fritt från flera leveran­törer. Modeller kan väljas även utanför lands­tingets egna standardutbud.
Du får en rekvisition som du använder som betalning för hjälp­medlet. Du äger sedan hjälpmedlet själv.
Egenansvar
Vissa hjälp­medel ligger utanför det utbud som subven­tio­neras. Dessa hjälpmedel måste du köpa och betala själv.
Din vård­givare kan fortfarande ge råd om hjälp­medlen och tipsa om vad som är viktigt att tänka på inför köp och användning. Du kan också få träning att använda hjälpmedlen efter köpet.
Visa exempel på produkter under egenansvar »

Vad kostar det för mig som patient?

Förskrivning
Hjälpmedel som förskrivs för ett långvarigt behov (mer än sex månader) får du låna från en hjälp­medels­central utan kostnad. Ibland kan det finnas tillbehör till hjälp­medlet som inte ingår i lånet, t ex varukorg till rollator. Sådana tillbehör måste du köpa själv.
Korttidsförskrivning
Hjälpmedel som förskrivs för ett tillfälligt behov (högst sex månader) får du hyra från en hjälp­medels­central mot en avgift. Det finns ett högkostnadsskydd som gör att du aldrig behöver betala mer än 2000 kr per år i avgifter för hjälpmedel. Vissa förbrukningsartiklar, reservdelar och tillbehör ingår dock inte i hög­kostnads­skyddet.
Visa avgifter vid korttidsförskrivning »
Avgifter vid
förskrivning
Om du besöker en hjälpmedelskonsulent eller -tekniker utan remiss kostar besöket 100 kr i Stockholms län. Uteblir du från ett bokat besök på hjälpmedelscentralen debiteras du en avgift på 100 kr. Detta är nya regler från 2014.
Fritt val
När du väljer hjälpmedel under Fritt val finns det många olika modeller från olika leverantörer. Din rekvisition täcker kostnader motsvarande den modell av hjälpmedlet som finns i landstingets sortiment. För en dyrare modell betalar du mellanskillnaden själv.
Du ansvarar själv för skötsel och service. För vissa dyrare hjälpmedel får du ett fast belopp för service som ska räcka under 5 år.
Egenansvar
Produkter som inte ingår i de subventionerade typerna av hjälpmedel köper du på valfritt sätt och betalar själv.
Visa exempel på produkter under egenansvar »
Upp 

  Information till förskrivare (vårdpersonal)

När ett hjälpmedel ska beställas finns det två olika beställningsfunktioner.
Thord

Exempel på hjälpmedel som beställs via Thord: Hård hjälm vid epilepsi, ortopediska skor samt ortos för droppfot och dropphand. Här hanteras också hjälpmedel för hörsel, ortopedi och syn (dubbelseende — diplopi).

Vid registrering av ny remiss finns en fråga om behandlingshjälpmedel:

  • Om ett hjälpmedel behövs tillfälligt under läkning är det ett behandlingshjälpmedel, till exempel en droppfotsortos vid tillfällig droppfot.
  • Om hjälpmedlet behövs varaktigt är det inte ett behandlingshjälpmedel utan ett handikapphjälpmedel, till exempel droppfotsortos för permanent droppfot.

Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och vissa specialistläkare kan registrera sig själva online för ett konto här .

Läs mer om skor här »
Beställarportalen
Här beställs övriga hjälpmedel för rörelse-, kommunikations- och kognitionshinder samt inkontinensproblem. Exempel på hjälpmedel: rollator, rullstol, toalettförhöjning, bilanpassning, specialmöbler, epilepsilarm och mjuk hjälm vid epilepsi. I beställarportalen skapas också rekvisition för fritt val.
Konton kan bara beställas av verksamhetschef enligt denna instruktion .

Nummerserien framför hjälpmedlet — ISO-koden

Sifferserien framför hjälpmedlet är en så kallad ISO-kod. I beställarportalen är hjälpmedlen grupperade efter de 2 första siffrorna i nummerserien.
Visa klassning av hjälpmedel med ISO-koder

Hitta hjälpmedel och förskrivningsrätt

Välj område och undergrupp. Information från landstinget öppnas i en ny flik. Stäng fliken för att återvända hit.

Vid varje hjälpmedel finns en notering om vem som har rätt att förskriva hjälpmedlet.

An­nons: