Du använder Internet Explorer 7 som är en gammal version. Det ger begränsad funktion och långsammare sidor. Kontakta din IT-support för att uppgradera till senaste versionen.
Rehabvalet logotyp Informationen skrevs ut från rehabvalet.se 2020-10-24

Statistik över neurologiska sjukdomar och skador i Stockholms län

Insjuknade per år (incidens)

Varje år insjuknar ca 6000 personer i Stockholms län i någon av de vanligaste neurologisk sjukdomarna eller råkar ut för en svår eller medelsvår traumatisk hjärnskada. Diagrammet nedanför visar det inbördes förhållandet mellan diagnoserna (incidens). Siffrorna inom parentes visar ungefärligt antal insjuknade personer per år.

Diagram över incidens
 

Personer som lever med sjukdom (prevalens)

Fördelningen mellan de grupper som lever med sjukdom skiljer sig från fördelningen för insjuknade. Skillnaden beror på flera faktorer, bland annat vid vilken ålder de olika sjukdomarna brukar uppträda.

Diagram över prevalens
 
Läs mer om stroke här »
An­nons: