Du använder Internet Explorer 7 som är en gammal version. Det ger begränsad funktion och långsammare sidor. Kontakta din IT-support för att uppgradera till senaste versionen.
Rehabvalet logotyp Informationen skrevs ut från rehabvalet.se 2020-10-24

Information om anhörigstöd

Staplade stenar

Neurologisk sjukdom eller skada kan få stora konsekvenser också för anhöriga.

Anhöriga kan behöva hjälpa till med tillsyn, vård och aktiviteter i hemmet. Ibland behöver anhöriga ta ett större ansvar för andra uppgifter som t ex hushållsekonomi och bilkörning.

Exemplen nedan handlar om stroke. Men rätten till stöd gäller även vid MS, parkinson, traumatisk hjärnskada och andra neurologiska sjukdomar.

Riks-Stroke, det nationella kvalitetsregistet för strokesjukvård, har gjort en enkätundersökning. Den visar att drygt hälften av patienterna var beroende av hjälp från anhöriga ett år efter insjuknandet.

Socialstyrelsen genomförde en nationell utvärdering av strokesjukvården i Sverige 2011. Där framgår att många av dessa anhöriga kände sig bundna och saknade tid för egna aktiviteter. Drygt en tredjedel av de anhöriga visste inte vem de skulle kontakta för att få hjälp eller stöd.

Rehabvalet.se har därför sammanställt denna information för att underlätta för dig som anhörig:

Man är anhörigvårdare om man ger hjälp eller tillsyn till en släkting, vän eller granne för att den personen inte klarar vardagen p g a sjukom, ålder eller handikapp. Anhörigvårdare är alltså ingen formell tjänst eller anställning.

Varje kommun har skyldighet att erbjuda stöd för att underlätta tillvaron för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre. Det gäller också de personer som stödjer en närstående med funktionshinder.

Kommunen ska erbjuda fysisk, psykisk och social hjälp för att underlätta för anhöriga. Exempel på insatser är avlösning i hemmet, information, stödsamtal och nätverk med andra anhöriga.

Vänd dig till din kommun för ytterligare information.


Källor:

An­nons: